Carb là gì? Ăn low-carb giảm cân?

“Hiểu về bản chất của vấn đề mới giải quyết được nó. Hiểu về Carbs để giảm cân dễ dàng.” Chắc hẳn bạn  đã nghe qua cụm từ “low-carb” rất rất nhiều lần khi nói về việc giảm cân. Ai  ai cũng “Thôi để về ăn low-carb cho giảm cân”. Nhưng có mấy ai hiểu […]